banner0
banner1
banner2
banner3

Ecocon Miljø ApS
Ecocon er en rådgivende ingeniørvirksomhed, der leverer videnbaserede løsninger til industri og offentlige myndigheder vedrørende kemikalievurdering, spildevandsrensning, vandforurening, naturgenopretning og lokal afledning af regnvand (LAR).
Ecocon udfører desuden standardopgaver indenfor naturovervågning, prøvetagning og analyser.